Contacteer ons


                  0040746380024 


Dr.sympatic@gmail.com

info@study-medicine-in-romania.com

Medische studies in RoemeniëDoorstromen naar medische universiteiten in Roemenië:


Medische studenten die met een medische studie zijn begonnen en in een ander land willen doorstuderen of van medische studie willen veranderen, kunnen dit doen in het Roemeens medische universiteiten, zonder verlies van hun ECTS.

Naast de hierboven genoemde documenten vereisen sommige universiteiten , zoals de meeste medische scholen (geneeskunde / tandheelkunde / farmacie ) meer documenten bijvoorbeeld voor de selectie: een brief van aanbeveling , cv, etc..

Studeren in Roemenië

Doorstromen naar medische universiteiten in Roemenië:


Medische studies in Romenië Universitaire inschrijving in Roemenië

Inschrijving in Roemeense universiteit is mogelijk op basis van selectie. 


Je kunt in Roemenië de volgende studies studeren: geneeskunde , tandheelkunde, farmacie,  engineering ( civiele techniek , werktuigbouwkunde , elektronica en elektrotechniek, automobielindustrie , geografie en geologie ) , Bedrijfskunde , Rechten , etc.. in de talen Engels , Frans of Roemeens.

Voor registratie in Roemenië moeten de studenten aan de registratie eisen voldoen en dient er een inschrijvingsformulier ingevuld te worden.

Roemenië heeft veel buitenlandse studenten uit verschillende landen zoals:  Nederland, Frankrijk , Marokko , Ivoorkust , Algerije , Malie  , Canada , Engeland , België , Zwitserland , India , Noorwegen etc. . 


Voor registratie in Roemenië hebben de burgers van de lidstaten uit de EU / EER en de Zwitserse Bondsstaat dezelfde voorwaarden als Roemeense burgers ( wat betreft de toegang tot studies en het collegegeld ) .

Dus voor hun is er geen visumaanvraag meer nodig, aangezien de toetreding van Roemenië tot de EU . Ze moeten een bewijs van gelijkwaardigheid diploma afgeven om MECTS in Roemenië te verkrijgen . Dit certificaat stelt hen in staat om hunzelf in te schrijven voor instellingen van hoger onderwijs naar hun keuze, onder dezelfde voorwaarden als voor Roemeense studenten. 

Universiteiten in Roemenië kunnen van voorwaarden en criteria variëren  van de ene universiteit naar de andere , hoewel de belangrijkste voorwaarden dezelfde blijven.


Registratie in Roemenië voor het hoger onderwijs is gebaseerd op de selectie door de universiteiten.


Studeren in Roemenië wordt gedaan door het selecteren van ingeleverde documenten (ook wel concurrentie records) door de universiteiten: de aanvragers moeten hun registratiedossiers in Roemenië aanbieden volgens de instructies van de universiteiten. De ingeleverde documenten dienen gelegaliseerd en vertaald worden in het Engels, Frans of Roemeens.

Omdat er veel concurentie bestaat tussen de kandidaten en het aantal plaatsen beperkt is, zijn de vorig academiejaar behaalde cijfers erg belangrijk.


Studeren in Roemenië is bijna gegarandeerd als u de nodige documenten in de juiste vorm en tijd inleverd. 

De universiteiten in Roemenië gaan ervan uit dat de studenten zichzelf kunnen financiëren in Roemenië , hoewel later kunnen sommige studenten die zeer goede resultaten verkrijgen, een studiebeurs krijgen van het Roemeense Ministerie van Onderwijs . 


Voor meer informatie contact met ons op


Registratie in Roemenië


Voor ​​registratie in Roemenië, moet de student aan de volgende voorwaarden voldoen:


•   Afronding van het secundair onderwijs die leiden tot een bachelordiploma of gelijkwaardig ( voor universitaire undergraduate studies ) ; bachelor of master studies ( voor doctorale studie of specialisatie ) ;

•   Het hebben van een paspoort of een ander reisdocument ;

•   Spreek de taal van het onderwijs ( Engels, Frans of Roemeens ) of eerst een voorbereidend jaar om de Roemeense taal te leren ;

•   Kan zichzelf financiëel steunen in Roemenië;

Als de student aan de hierboven genoemde eisen voldoet dan kan de student een aanvraagformulier in dienen en de hieronder genoemde documenten inleveren .

Vervolgens wordt de brief van aanvaarding afgegeven door het ministerie van Onderwijs , onderzoek en innovatie in Roemenië .


De voor de inschrijving zijn de volgende documenten noodzakelijk :


•   Inschrijfingsformulier ( in 2 exemplaren ingevuld ) ;

•   Gecertificeerde kopie van Bachelor diploma of gelijkwaardig  - voor universitaire undergraduate studies ;

•   Certified Diploma Baccalaureate - Master of PhD ;

•   Cijferlijst ;

•   Bewijs van taalvaardigheden ( certitficaten) ;

•   Gecertificeerde kopie van de geboorteakte ;

•   Gecertificeerde kopie van het paspoort ;

•   Medische verklaring 


Deze documenten moeten gelegaliseerde en vertaald te worden.

Gecertificeerd door de ambassade van Roemenië in het land van herkomst of met de Apostille van Den Haag ( voor burgers EU).


Naast de hierboven genoemde documenten vereisen sommige universiteiten , zoals de meeste medische scholen (geneeskunde / tandheelkunde / farmacie ) meer documenten bijvoorbeeld voor de selectie: een brief van aanbeveling , cv, etc..


Kandidaten die hulp van ons wensen om hun droomstudie in Roemenië te studeren, kunnen de gescande documenten per e-mail naar ons sturen voor de voorlopige beoordeling.Studeren in Roemenië :


Collegegeld: het jaarlijkse collegegeld is afhankelijk van de sector.


De sectors kunnen als volgt worden ingedeeld :


•    Registratie voor medische studies in Roemenië 

•    Registratie voor architectuur studie

•    Registratie voor technische studies, landbouwkundige studies , wetenschap , wiskunde en sport ;

•    Registratie voor social studies , psychologie , economie ;

•    Registratie om muziek en kunsten te studeren ;

•    Registratie om muziek, film of theaterwetenschappen te studeren ;


De kosten van het verwerken van de aanvraag voor inschrijving 

​Sommige universiteiten ( niet veel ) eisen een niet-terugvorderbare inschrijvingsbedrag voor het registratiedossier . Deze vergoedingen moeten vóór de indiening van de aanvraag worden gestord op de rekening van de instelling en een bewijs van betaling moet worden gehecht aan het registratieformulier. 


Het bedrag varieert tussen 100-250 Euro , afhankelijk van de universiteit. Voor meer informatie over de inschrijvingen kunt u met ons contact op nemen.

Voor registratie voor de studies geneeskunde , tandheelkunde en farmacie , kunt u de registratiepagina geneeskunde in Roemenië bezoeken....


Doorstromen naar medische universiteiten in Roemenië :


Medische studenten die met een medische studie zijn begonnen en in een ander land willen doorstuderen of van medische studie willen veranderen, kunnen dit doen in het Roemeens medische universiteiten, zonder verlies van hun ECTS.


Studenten die al begonnen zijn met een medische studie (biologie, scheikunde biofisica etc), of al een medische studie hebben afgerond en van studie willen wisselen kunnen in Roemenië hun droomstudie studeren. Met de al behaalde ECTS kunnen zij voor veel vakken vrijstelling krijgen en in het jaar dat voor hun toegepast is terecht komen.


Medische studententen die die wensen om van ene universiteit naar andere verplaatst te worden: de deadline voor inshrijving is afhankelijk van de gekozen universiteit, beginnend van juni tot oktober.Om van ene jaar naar ander verplaatst te worden moeten de studenten tenminste 45 van de 60 credits ( totaal te behalen credits voor een academiejaar) hebben behaald. De ontbrekende credits worden zoals in het Nederland meegenomen naar volgend jaar.


Overstapping van ene universiteit naar andere is alleen mogelijk op basis van ECTS (the European Credit Transfer System). Een overstaping naar een medische universitseit in Romenië is alleen mogelijk in het begin van het academiejaar.Voor meeste medische universiteiten moet de student eerst zichzelf inschrijven voor de instroming in het eerste jaar van de gewenste studie zoals andere kandidaten. Vervolgens als de kandidaat toegelaten wordt, dan pas wordt er gekeken of de credits overeenkomt en in welk jaar de student kan beginnen.

Als het te behalen vakken verschillen tussen de universiteiten dan dient de student met de examens in vakken van voorgaande jaren deel te nemen. Om met de examens van voorgaande jaren deel te nemen dient de student voor de examens te betalen (320 tot 500 Euro/examen).Er moet geconstanteerd worden dat het de comissie van het universiteit pas in oktober of zelfs in september (afhankelijk van de universitaire regeling) na de inlevering van orginele documenten een beslissing kan nemen over de vrijstelling 


Vereiste documenten voor doorstromers :


Volledige cijfelijst met originele stempel en handtekening van de uitgevende universiteit ;
Het curriculum van de faculteit met de originele stempel en handtekening van de uitgevende universiteit ;
De syllabus van alle behaalde vakken met originele stempel en handtekening van de uitgevende universitaire vakken ;
Het beoordelingssysteem van de universiteit dat equivalent is met de Roemeense onderwijssysteem ;
Het inschrijvingsbedrag(niet terugvorderbaar voor sommige universiteiten) dient overgemaakt te worden op bankrekening van het universiteit;

Formeel verzoek van doorstroming / overplaatsing (indien van toepassing voor sommige medische universiteiten ) ;
​Documenten die in andere talen dan Engels of Frans moeten worden vertaald inEngels / Frans / Roemeens ( beëdigde vertaling )


Voor meer informatie contact met on​s op